Thăng Long Ford thay đổi tài khoản ngân hàng

 Đại lý Thăng Long Ford (Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thăng Long)  xin thông báo kể từ ngày 24/5/2017 chúng tôi có sự thay đổi về tài khoản ngân hàng như sau: