Sản Phẩm

Ưu đãi lớn - Hỗ trợ trả góp - Giá rẻ nhất

Xe Y tế Lưu động

Chuyên cung cấp Xe Y tế Lưu động
Giá bán
Model: Xe Chuyên Dụng

Fuel Efficiency Rating

  • Đô thị (L/100Km): N/A
  • Cao tốc (L/100Km): N/A

Mức tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào chất lượng nhiên liệu, tình trạng giao thông, kỹ năng lái xe,...

Back to top