Lý do Ford Ranger bán tải luôn luôn dứng đầu phân khuc

Ford Ranger là dòng xe được gọi là vua bán tải vì luôn bán tốt nhất trong phân khúc này, và đây là những lý do mà khách hàng tin dùng Ford Ranger đến vậy.