Ford có hơn 29 Đại lý Ford chính hãng và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc.

Các đại lý Ford và xưởng dịch vụ của Ford được xây dựng theo tiêu chuẩn của Ford Châu Á Thái Bình Dương, với cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn của Ford toàn cầu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa thời gian cho khách hàng.

Thông tin các Đại lý Ford chính hãng và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc