Clip: Đánh giá Toyota Vios 1.5E CVT

Sản xuất: Mai Hoa

Quay và dựng: Duy Tùng